Selected people in food & agri

Phileo by Lesaffre

Phileo is onderdeel van Lesaffre, één van de grootste biotechnologiebedrijven wereldwijd. Door toepassing van innovatieve kennis van fermentatie met micro-organismen als gisten en bacteriën zet het bedrijf in op betere voeding, hogere gezondheid, welbevinden en duurzamer gebruik van grondstoffen.

Phileo zet deze vooruitstrevende fermentatietechnologie in voor productie van gisten en bacteriën, die als probiotica aan diervoeding worden toegevoegd. Een betere pensflora in geval van herkauwers en een hogere darmgezondheid in het algemeen leidt tot hogere diergezondheid, lager antibioticagebruik en een betere productiviteit door efficiënter gebruik van grondstoffen. Op deze wijze wil Phileo bijdragen aan de balans tussen de stijgende vraag naar eiwit en een duurzamere wereld. Phileo zet in op gezondere dieren met minder gebruik van grondstoffen en energie. Dat bereiken ze door continu te innoveren op het vlak van kennis: kennis van micro-organismen, de inzet en werking ervan, fermentatietechnologie en downstream processing.